ابوالقاسم شیرازی ، رییس اتحادیه کشوری صنف پوشاک انتصاب علی مرادخانی ، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تبریک گفت.

دیدگاه ها خاموش هستند.

مزون طراحی لباس