ناصر افتخارى گفت: بیشتر طراحان امروز خانم‌ هستند که به نوعی از ارتباط با جامعه تولیدکننده دوری می‌کنند به همین خاطر در اغلب موارد درکی از سلیقه بازار ندارند.

دیدگاه ها خاموش هستند.

مزون طراحی لباس