رئیس اتحادیه پوشاک کشوری گفت: طراحان می‌توانند با عضویت در اتحادیه پوشاک موفقتر عمل کنند چرا که در این صورت طراحان نیز دارای هویت مستقل می‌شوند ضمن اینکه می توانند تعاملات مناسبی را با بازار تولید داشته باشند.

دیدگاه ها خاموش هستند.

مزون طراحی لباس