آرشیو ماهانه : اکتبر 2012

ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه کشوری پوشاک گفت:‌ طراحی و تولید در هیچ دوره ای از یكدیگر جدا نبوده‌اند چرا كه نمی‌توان هیچ تولیدی را بدون ارائه طرح آغاز كرد. ادامه مطلب

حمیدرضا یوسفی‌فر گفت: اعضای صنف پوشاك در جهت توجه و حمایت از تولید ملی، بخشی از درآمد خود را نادیده گرفته‌اند لذا صنعت پوشاك در این زمان نیازمند نگرش درست به اقتصاد مقاومتی است. ادامه مطلب

رئیس اتحادیه پوشاک کشوری گفت: طراحان می‌توانند با عضویت در اتحادیه پوشاک موفقتر عمل کنند چرا که در این صورت طراحان نیز دارای هویت مستقل می‌شوند ضمن اینکه می توانند تعاملات مناسبی را با بازار تولید داشته باشند. ادامه مطلب

مزون طراحی لباس