آرشیو ماهانه : دسامبر 2014

هیکل گلابی هیکلی است که دارای بالاتنه ظریف و پایین تنه پر هستند برای ایجاد تعادل در این هیکل ها توجه بیشتری به بالاتنه داشته باشید و از جمله  مدل های یقه ایی که مناسب این هیکل می باشند مدل
اطلاعات بیشتر

مزون طراحی لباس