آرشیو ماهانه : اکتبر 2015

خانم فاطمه ابراهیمی مدیریت مزون فابرا در برنامه آموزشی کوک شبکه دو سیما در این جلسه به آموزش انتخاب الگوی مناسب اندام توضیح می دهند. چه خطوطی مناسب اندام ما است؟ خطوط عمودی ما را کشیده تر و بلند تر
اطلاعات بیشتر

مزون طراحی لباس